ZAŁĄCZNIKI 1-14

Ramowe plany nauczania

1. Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej

2. Ramowy plan nauczania dla gimnazjum

3. Ramowy plan nauczania dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego

4. Ramowy plan nauczania dla trzyletniego liceum profilowanego

5. Ramowy plan nauczania dla czteroletniego technikum

6. Ramowy plan nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej

7. Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej

8. Ramowy plan nauczania dla szkoły zasadniczej na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej

9. Ramowy plan nauczania dla liceum zawodowego na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej

10. Ramowy plan nauczania dla liceum technicznego na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej

11. Ramowy plan nauczania dla technikum, liceum i szkoły równorzędnej na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej

12. Ramowy plan nauczania dla technikum, liceum i szkoły równorzędnej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej

13. Ramowy plan nauczania dla szkoły policealnej i pomaturalnej

14. Ramowy plan nauczania dla szkoły policealnej na podbudowie programowej liceum ogólnokształcącego (kształcenie w zawodach na poziomie robotniczym) oraz na podbudowie programowej liceum technicznego