ZAŁĄCZNIK15

Wzory świadectw i dyplomów

Świadectwa ukończenia szkół ponadpodstawowych

Świadectwa szkół średnich uprawniające do ubiegania się o wstęp na wyższe uczelnie

 • Świadectwo dojrzałości liceum
 • Świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego - str. 1, str. 2, str. 3, str. 4
 • Świadectwo dojrzałości liceum technicznego
 • Świadectwo dojrzałości liceum muzycznego - str. 1, str. 2, str. 3, str. 4
 • Świadectwo dojrzałości liceum sztuk plastycznych
 • Świadectwo dojrzałości liceum zawodowego
 • Świadectwo dojrzałości technikum
 • Świadectwo dojrzałości szkoły baletowej

  Świadectwa szkół średnich nieuprawniające do ubiegania się o wstęp na wyższe uczelnie

 • Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego
 • Świadectwo ukończenia liceum
 • Świadectwo ukończenia technikum
 • Świadectwo ukończenia liceum technicznego
 • Świadectwo ukończenia liceum zawodowego
 • Dyplom ukończenia liceum muzycznego
 • Dyplom ukończenia szkoły muzycznej II stopnia
 • Dyplom ukończenia szkoły baletowej
 • Dyplom ukończenia liceum sztuk plastycznych

  Świadectwa uzyskania wykształcenia zawodowego

 • Świadectwo ukończenia szkoły zasadniczej - str. 1, str. 2, str. 3
 • Świadectwa ukończenia szkół policealnych i pomaturalnych

 • Dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej - wykształcenie średnie zawodowe
 • Dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej - szkoły artystyczne
 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej - wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej - str. 1, str. 2 - wykształcenie średnie zawodowe
 • Dyplom uzyskania tytułu zawodowego
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych

 • Część A - dyplom
 • Część B - suplement do dyplomu: strona 1, strona 2, strona 3, strona 4.
 •